Chris

The winner of the contest Certificates
Active, ambitious, creative, forever.

Serwy

Location:

Zielone Szkoły - Serwy

Ośrodek Sportów Wodnych w Serwach
16-326 Płaska
Serwy 1


t/f: (0-22) 750 69 84
e: marcin.lasota@chris.com.pl